MijnGeldzaken.nl

MijnGeldzaken.nl bevat een compleet online huishoudboekje (kasboek). Deze is gratis te gebruiken! Hiermee krijgt u een duidelijk beeld van waar u uw geld aan uitgeeft en hoe dit zich verhoudt tot de uitgaven zoals Nibud die stelt voor vergelijkbare huishoudens. Transacties die u inleest van uw bank(en) worden automatisch gecategoriseerd. Zo weet u direct hoeveel u uitgeeft aan bijvoorbeeld wonen, vrije tijd en eten.

MijnGeldzaken.nl geeft u uitstekend in zicht in uw inkomsten en uitgavenpatroon. Geheel gratis! Maar het is veel meer dan een online huishoudboekje. Als enige biedt het naast een online huishoudboekje u professioneel inzicht in uw financiële situatie in de toekomst. Dit zowel tot als tijdens uw pensioen. Zelfs de gevolgen van risicos als arbeidsongeschiktheid en werkloosheid worden inzichtelijk gemaakt. Start nu en maak een gratis account aan!

Voor wie is de app?
Bewoners die hun uitgaven bij willen houden.

Waarvoor kun je de app gebruiken?
Als digitaal huishoudboekje.

Wat kan de app?
Inzicht in je uitgaven creëren door o.a. je uitgaves in te delen in categorieën.

Waar kan ik de app downloaden?
Gebruik MijnGeldzaken.nl op je pc

» Maak hier je account aan bij MijnGeldzaken
Gemiddelde (0 Stemmen)
MijnGeldzaken.nl