Terug

Dienst

Coaching en leren

Booz coacht mensen om zelf videobeelden te maken. Het gebruik van verschillende media valt in het huidige leren en in het dagelijkse leven niet meer weg te denken. Als het gaat om herkenbaarheid van leef- en werksituaties, het zelf ontwikkelen van inzicht en betrokkenheid bij maatschappelijke, culturele en sociale processen, is een eigen videoproductie een effectief middel.

Voor organisaties in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector, blijkt interactief videogebruik binnen leer- en empowermentprocessen een geƫigend instrument. Eigen opname, zelfstandig of in combinatie met professioneel beeldmateriaal, helpt mensen om op verhaal te komenen zicht te krijgen op hun eigen situatie en die van anderen. Met eigen video-opname kunnen projectdeelnemers specifieke thematiek verdiepen, eigen inzichten ontwikkelen en met collegas delen. Eigen onderzoek met video door medewerkers kan veranderingen in de organisatie op verstandelijk en emotionele aspecten inzichtelijk maken.

Voor projectdeelnemers geeft leren veel werkplezier als je samen met anderen je eigen productie maakt. Het is een belevenis en reuze spannend als jouw eindproduct via diverse platforms publiekelijk wordt uitgewisseld. Deelnemers nemen hun leren zelf ter hand waarbij niet alleen cognitieve vermogens, maar ook gevoelens en emoties in het leerproces zijn betrokken. Dan staat er voor deelnemers echt iets op het spel. Dat maakt eigen opname voor hen serieus en laat hen oprecht eigen ervaringen inbrengen en onderzoeken. Daarnaast leren deelnemers met video-onderzoek open te staan voor ervaringen en meningen van anderen waardoor ze hun eigen belevingswereld als minder absoluut ervaren. Niet gekunsteld maar omdat de eisen aan het publieke eindproduct daarom vragen. Bovendien zijn beelden echten gaan situaties in beeld leven. Com-petenties en vaardigheden zijn helder want je kunt ze echt zien. Als het allemaal lukt, heb je als maker echt iets gecreƫerd. Je bent trots en voelt je zelfvertrouwen groeien.
Adres
Van Hogendorpplein 32, 1051DA
Contact
06 40871202 Arnold Folkerts / 06 51564482 Ada van de Weijer   booz@xs4all.nl

» Meer informatie..
Gemiddeld (0 Stemmen)
Coaching en lerenOrganisatie:

Booz