Terug

Document

Nooit te oud voor cultuur

In 2012 was het percentage 65-plussers in Nederland nog 16%, in 2040 gaat het al om 26%. De kwetsbaarheid onder ouderen zal navenant stijgen, zo toont CBS-onderzoek aan, vooral door vereenzaming.

Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Gemeenten staan voor de uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden.

De Handreiking 'Nooit te oud voor cultuur, lokaal beleid ouderen en cultuur' geeft antwoord op vragen zoals waarom, wie en hoe.
Gemiddeld (0 Stemmen)


Geen reacties gevonden..