Privacyverklaring en voorwaarden

SamenBeter Westerpark is een netwerkproject waar meerdere partijen bij betrokken zijn:

 • Arkin, regelt het buurtplatform waar je nu bent.
 • Therapieland, is de leveranciers van de Gezondeboel e-health programma's die je via dit platform gratis kan gebruiken. (aanbod wordt later uitgebreid)

Elk van deze organisaties moet zelf met jou afspraken maken over welke gegevens ze van jou verzamelen en wat ze daarmee doen. Het zijn aparte data-verantwoordelijken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op diensten van deze website. Je dient je ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacyreglement van andere sites en bronnen waar op deze website naar verwezen wordt.

 

Dit zijn de voorwaarden van het buurtplatform SamenBeter Westerpark

Welke gegevens verzamelen we van je?

 • Je e-mail adres
 • Je voornaam en achternaam, of pseudoniem, zoals je die heb opgegeven
 • Welke Gezondeboel programma's je start via het platform
 • Logbestanden van je bezoeken aan de SamenBeter Westerpark site

Optioneel kan je ook de volgende gegevens aan je eigen profiel toevoegen:

 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Introductie
 • Hobbies
 • Sporten
 • Werk-studie
 • Website
 • Social Media profielen


Waar gebruiken we die gegevens voor?

 • Om via statistieken, waarin geen individuele gebruikers te herkennen zijn, inzicht te krijgen in het gebruik van SamenBeter Westerpark.
 • De optionele gegevens zijn een niet verplicht onderdeel van je profiel waarmee je je interesses en woonplaats kan delen met andere gebruikers van het platform.


Aan wie geven we gegevens door?

 • Als je een Gezondeboel programma start, geven we op dat moment je e-mail adres en je naam door aan Therapieland. Op het moment van starten wordt hier expliciet toestemming voor gevraagd.
 • Via Google Analytics analyseren we geanonimiseerd gebruikersgedrag en -data, voor eigen rapportages en statistieken.
  • We hebben stappen ondernomen om het gebruikersgedrag en -data te anonimiseren volgens de AVG wet. Om hier aan te voldoen wordt elk IP-adres gemaskeerd en geanonimiseerd, is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten of advertentiedoeleinden.


Hoe lang bewaren we de gegevens?

 • De door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren we zolang je een account hebt. Na het afmelden van je account worden de bijbehorende persoonsgegevens verwijderd.
 • De geanonimiseerde gebruikersdata bewaren we voor statistische doeleinden voor maximaal 100 jaar in een archief.


Wat je nog meer moet weten:

 • De hier beschreven privacyverklaring is afgestemd op het huidige aanbod van diensten en functionaliteiten op deze website. Toekomstige aanpassingen en/of ontwikkelingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen aan de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring op deze pagina te raadplegen.
 • Deze website maakt gebruik van functionele "cookies" (tekstbestandjes die tijdelijk op je computer worden geplaatst) om ingelogd te kunnen blijven op de website.
  • De gebruikersgedrag en data-analyse via Google Analytics, is geanonimiseerd volgens de AVG wet, waardoor dit gebruik onder functionele cookies valt en er geen expliciete toestemming hoeft worden gevraagd aan bezoekers.
 • Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
 • Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij in Nederland.
 • Wij zullen nooit persoonsgegevens combineren met gebruikersgedrag en -data waarover wij beschikken.


Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?

 

De officiële verantwoordelijke voor Lekker in je vel.Amsterdam is:

Stichting Arkin
KvK 34310392
Klaprozenweg 111
1033 NN, Amsterdam

 

De volgende organisaties werken onder de verantwoordelijkheid van Stichting Arkin aan de uitvoering van SamenBeter Westerpark. Zij hebben toegang tot alle gegevens, maar mogen dat alleen voor SamenBeter Westerpark gebruiken:

EERSTE VERDIEPING
De Raetsingel 1
5831 KC, Boxmeer

 

De ‘grondslagen' voor de verwerking van de gegevens voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • art. 6.1b (Uitvoeren van een overeenkomst): Aanmaken van een account; Optioneel vullen van gebruikersprofiel; Doorgeven gegevens aan leveranciers.
 • art. 6.1f (Gerechtvaardigd belang): Controle op eigen statistieken; Doorgeven van de gegevens voor data analyse via Google Analytics.

 

Versiebeheer:

  Versie:   2.0
  Datum:   29-06-2020
  Opgesteld door:   Erniël de Boer
  Gecheckt door:  
  Goedgekeurd door: